A Batthyányak bejelentkeztek érte - Kiadható Pieter Bruegel Keresztelő Szent János prédikációja című képe

2016.01.20. - 21:15 | vaskarika.hu / MTI

A Batthyányak bejelentkeztek érte - Kiadható Pieter Bruegel Keresztelő Szent János prédikációja című képe

Mivel nem tudja megfelelően igazolni tulajdonosi jogviszonyát az állam, kiadhatja id. Pieter Bruegel Keresztelő Szent János prédikációja című képét az örökösöknek, amennyiben azok okiratokkal tudják igazolni örökösi minőségüket.

HIRDETÉS

A Miniszterelnökség szerdai közleménye szerint Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter jogszabályokban meghatározott jogkörében eljárva döntött arról, hogy az állam kiadhatja a Szépművészeti Múzeumban őrzött id. Peter Bruegel Keresztelő Szent János prédikációja című festményét, amennyiben az igénylők az örökösi minőségüket a jogszabályokban meghatározottak szerint igazolják.

Veronika Batthyány-Strattmann és Batthyány Ádám a festmény visszaadása érdekében tulajdonjogukra való hivatkozással, 2015. augusztus 26-án jelentettek be igényt az állami tulajdonjog gyakorlójához.
Lázár János döntésével megállapította, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint az állami tulajdonjog gyakorlója nem bizonyította kétséget kizáróan a vagyontárgy feletti tulajdonjogát.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek azokat a tényeket és körülményeket kellett feltárnia, amelyek alapján kétséget kizáróan bizonyítható és eldönthető, hogy a vagyontárgy állami tulajdonjoga jogszerű eljárás keretében keletkezett, és az állam tulajdonjoga az igénylés időpontjában is fennáll, vagy az más jogcímen és körülmények között került a közgyűjtemény őrizetébe. Utóbbi esetben a közgyűjtemény haladéktalanul köteles kiadni a vagyontárgyat, amennyiben az igénylő a vagyontárgy eredeti tulajdonosa, vagy igazolni tudja, hogy jogos örököse annak, akitől a vagyontárgy a közgyűjteménybe került.

A miniszter döntésében rámutat: a visszaadás nem eredményezi a tulajdonjogi igény eldöntését, amely a bíróság hatáskörébe tartozik, a festmény mindaddig a múzeum őrizetében marad, amíg az igénylő okiratokkal nem támasztja alá azt, hogy joga van a festményt birtokba venni. /MTI/

Id. Pieter Bruegel: Keresztelő Szent János prédikációja 

A Németalföldön 1566-ban bontakozott ki egy társadalmi-vallási mozgalom, ami abból indult, hogy kiszorultak a templomokból, de még a városokból is azok a hívők, akik kálvinistának, lutheránusnak vagy újrakeresztelőnek vallották magukat. Mezőkön, erdőkben gyűltek össze, tömegesen hallgatták a prédikációkat. Ezeket az összejöveteleket „bozótprédikációknak" nevezték, amelyeknek olykor több ezres hallgatósága volt, s éppen 1566 nyarán voltak a leggyakoribbak.

A budapesti Szépművészeti Múzeumban látható Keresztelő Szent János prédikációja ebből az évből való. Feltehetően a Németalföld-szerte elterjedt mozgalom ihlette Bruegelt. Párhuzamot vont az evangéliumi idők és saját korának eseményei között, s nem ez az egyetlen ilyen műve. A Királyok imádását, vagy a Betlehemi gyermekgyilkosságot például egy flamand faluban zajló jelenetként ábrázolta.

Az ábrázolás egy újszövetségi téma feldolgozása. Keresztelő Szent Jánosnak, Krisztus előhírnökének nyilvános tevékenységéről mind a négy evangélista hírt adott (Lk 3,1-; Mt 3,2 és 3,10; Jn 1,19-). A téma különösen népszerűvé vált a reformációt megelőző időszakban, valamint a reformáció korában. Kétségtelenül azért, mivel ez a mozgalom a prédikációnak rendkívüli időszerűséget kölcsönzött, amennyiben az igehirdetőben egyszerű, Istentől elragadott embert látott, nem pedig hivatásos papot, az egyházi hierarchia képviselőjét. /Forrás: tudasbazis.sulinet.hu /

Új hozzászólás