A kottában rejlik a bach-i titok – Horváth Imre komolyzenei előadássorozata a Berzsenyi Dániel Könyvtárban

2017.03.25. - 13:15 | Rozán Eszter

A kottában rejlik a bach-i titok – Horváth Imre komolyzenei előadássorozata a Berzsenyi Dániel Könyvtárban

Második részéhez érkezett Horváth Imre karnagy Ezt látni és hallani kell! című komolyzenei előadássorozata. Húsvét közeledtével Bach Máté passiójának titkaival ismertette meg a közönséget.

HIRDETÉS

"Ezt látni és hallani kell!" címmel indított komolyzenei előadássorozatot Horváth Imre karnagy a Berzsenyi Dániel Könyvtárban. Az első alkalommal Mozart: Kis éji zenéje került sorra, március 24-én, húsvét közeledtével pedig mi sem lehetett volna aktuálisabb, mint Bach Máté passiója, melyben fájdalom, szenvedély, részvét van jelen, ugyanakkor alkalmat ad az elmélyülésre.

Horváth Imre kiemelte, gyakran elfelejtkezünk arról, hogy ez a mű az utókor számára milyen felbecsülhetetlen kincs, a mű szépsége, dallami és motivikus beszéde teszi azzá. Előadásával közös zenei együttgondolkodásra hívta a közönséget, a mű lelket megindító, megtisztító, megszépítő erején, örömteli élményén keresztül.

Úgy gondoljuk, a passió témájánál fogva csak szomorú lehet, de ez nincs így, az értő fül képes felfedezni a benne rejlő szépségeket. A Máté passió Bach tanúságtétele a föld legjobb emberének utolsó napjairól és haláláról, hangokban tesz tanúságot arról, hogy mit gondol az Isten fiáról. A mű szólistákra, kettős kórusra és zenekarra írt oratorikus passió.

Amikor csupán csak beszélünk egy zeneműről, akkor tárgy marad, ám, ha hallgatjuk, és belehelyezkedünk, akkor átlényegülünk, megtisztulunk, másokká leszünk. Bach műve nem szomorú zene, a lélek hangokkal történő örvendezése, a megváltó iránti szeretetről szól. A zene hallgatásával közelebb kerülünk Bach titkához, de igazán a kotta segítségével értjük meg titokzatos világát, ahogy magunk előtt látjuk a hangjegyeket.


A szerző kiváló zenei eszközökkel jeleníti meg a drámai hangulatot, fokozza a feszültséget, majd oldja fel. A hamis tanúk kánonban szólalnak meg, játszanak a hangokkal. A csend különös jelentőséggel bír, Jézus hallgatással felel a hamis vádakra, ezt Bach szünetek közbeiktatásával jeleníti meg. A hamis nyelvek szurkálását, az ütést, verést szaggatott dallammal fejezi ki. A „Te nem vagy bűnös" kezdetű tételnél lágyabb dallamra vált át, korált, vagyis evangélikus népéneket dolgozott fel.

A dühödt szenvedélyek után nyugalmas pillanatok következnek, dallamrímekkel, mint például: fá-mi - mi dó. Figyelemre méltó, ahogy a kakas kukorékolását megoldja, följebb emeli a hangot, vagy, ahogy a megbánást érzékelteti a keserves sírással. Olyan bravúrosan teszi ezt, hogy a zene hallgatója sajnálni kezdi Pétert, pedig hát disznó módon viselkedett, amikor háromszor is megtagadta Jézust.

Nemcsak számítógépről hallhattuk Bach csodálatos dallamait, Császár János hegedűművész élőben eljátszott egy tételt. A Miért tagadtak meg kezdetű tétel girlandos dallamú, keservesen érzéki, trillával, alterációval, belebódulós zene.

Horváth Imre bemutatott egy részletet Nigel Kennedy angol brácsa- és hegedűművész lipcsei szabadtéri fellépéséről, a közönség úgy tombolt, akár egy rockkoncerten. A „Feszítsétek meg!" rész őrjöngését szinkópával érzékelteti. Cirenei Simon volt az, aki cipelte Jézus keresztjét, a nehéz teherrel való küzdelmet Bach szaggatottsággal, látszólagos összevisszasággal fejezi ki. A csúcspont, amikor Jézus: Éli, Éli, lamma szabaktani felkiáltás után nem sokkal kileheli a lelkét. Magas hang, majd csend követi, korállal vezeti le.

A Máté passiót érdemes többször meghallgatni, hogy minél mélyebb rétegei táruljanak fel, és hogy dallamai segítségével húsvétra hangolódhassunk.

Kapcsolódó írásunk:

Az udvarlás fázisai - Mozart: Kis éji zenéje Horváth Imre tolmácsolásában

2017.02.25. - 16:30 | Lutor Katalin

Az udvarlás fázisai - Mozart: Kis éji zenéje Horváth Imre tolmácsolásában

Komolyzenei előadásra érkeztünk a Berzsenyi Dániel Könyvtárba pénteken, ahol egy vonósnégyes és egy dinamikus előadó várt minket. Kicsit talán olyan volt, mint egy tanóra, ahol megtanultuk, hogy a pusztán instrumentális zenében is van annyi szó, mint amennyi egy költeménybe belefér. Horváth Imre elemzése új kapukat nyitott meg köztünk és Mozart egyik leghíresebb darabja között.

 

Új hozzászólás