Tegnap hősök kellettek, ma mártírok - emlékezés az aradi vértanúkra

Képgaléria megtekintése2009.10.07. - 04:00 | Büki László 'Harlequin'

Tegnap hősök kellettek, ma mártírok - emlékezés az aradi vértanúkra

Az aradi vértanúk mártírhalálának 160. évfordulója alkalmából Szombathelyen a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumban, a vértanúk falánál rendezték meg a városi megemlékezést. Az ünnepi műsor a Batthyány téren, az emléktáblánál folytatódott, majd a Rege Egyesület Szentháromság-szobornál megtartott múltidéző ünnepi műsora zárta az aradi tizenhármak előtti tiszteletadást. Jánosházán a Batthyány Lajos Általános Iskola diákjai emlékeztek a mártírok áldozathozatalának évfordulójára.

Az aradi vértanúk mártírhalálának 160. évfordulója alkalmából rendezett hivatalos városi ünnepségre a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumban került sor, melyen dr. Széll Kálmán Ph.D főorvos, Szombathely díszpolgára mondott ünnepi beszédet. A mártírok előtti tiszteletadás jelélül számos politikai párt és közéleti szereplő helyezett el koszorút a Batthyány emlékfalnál. Az ünnepi esemény a Batthyány téren, az emléktáblánál folytatódott, ahol a Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola diákjai zenés műsorral emlékeztek az aradi hősökre.

A Rege Egyesület a Fő téri Szentháromság-szobornál tartott szertartása szintén méltóképpen emlékezett meg a megrázó, gyászos eseményről. Ünnepi műsoruk üzenetében megfogalmazódott, hogy ezen a napon az elmúlásra emlékezünk, holott a tizenhármak példája ennél sokkal messzebbre mutat. A gyász, a halál, az önfeláldozás mellett, a nemzet valós hite szerint a megújulás, a feltámadás, az élet is jelen van. A tizenhármak áldozata, önfeláldozása 1949 után jelentősen erősítette, egybetartotta a nemzetet. Sorsuk, életútjuk utolsó állomása Jézusi. Megmerítkeztek a halálban, hogy egy nemzet lelkében feltámadjanak.

A Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium diákjainak ünnepi műsora

Az aradi vértanúk elitélésének és mártírhalálának rövid története:

A 13-ak ítéletét október 6-án - szándékosan a bécsi forradalom és Theodor Baillet von Latour császári hadügyminiszter meggyilkolásának első évfordulóján - hajtották végre, ami ezért a forradalom és szabadságharc vérbefojtásának gyászünnepe.

Az ítéletek kimondása, a kivégzések mikéntje és sorrendje részletes meggondolások alapján történt. A legtöbb bosszúságot Damjanich okozta a császáriaknak, ezért őt illette volna az utolsó hely, de Haynau személyes bosszúja ezt felülírta és így Gróf Vécsey került utolsóként sorra.

Lőpor és golyó általi halállal halt (reggel fél hatkor):

1. Lázár Vilmos, főtiszt (ezredes),
2. Gróf Dessewffy Arisztid, tábornok,
3. Kiss Ernő, tábornok,
4. Schweidel József, tábornok,

dr. Széll Kálmán mondott ünnepi beszédet az aradi tizenhármak mártírhalálának 160. évfordulóján

Tizenkét katona állt fel velük szemben töltött fegyverrel, parancsnokuk kardjával intett és a lövések eldördültek. Kiss Ernő kivételével mindhárman élettelenül buktak a földre. Kiss Ernőt csak a vállán érte a lövés, ezért három katona közvetlenül elé állt, és mindhárman újra tüzeltek.

Kötél általi halállal halt (reggel hat óra után):

5. Lovag Poeltenberg Ernő, tábornok,
6. Török Ignác, tábornok,
7. Lahner György, tábornok,
8. Knezić Károly, tábornok,
9. Nagysándor József, tábornok,
10. Gróf Leiningen-Westerburg Károly, tábornok,
11. Aulich Lajos, tábornok,
12. Damjanich János, tábornok,
13. Gróf Vécsey Károly, tábornok,

Vécsey Károly büntetését azzal súlyosbították, hogy végig kellett néznie társai kivégzését, mert őt akasztották fel utolsóként. A vértanú tábornokok sorban elbúcsúztak egymástól, Vécseynek már nem volt kitől búcsút vennie, ezért Damjanich holttestéhez lépett és megcsókolta Damjanich kezét.

1849 augusztusa és 1850 februárja között Aradon még további három honvédtisztet végeztek ki: 1849 augusztus 22-én Ormai Norbert honvéd ezredest, a honvéd vadászezredek parancsnokát - őt szokás az első aradi vértanúnak is nevezni -, 1849. október 25-én Kazinczy Lajos honvéd ezredest, Kazinczy Ferenc fiát - őt szokás a tizenötödik aradi vértanúnak nevezni - és 1850 február 19-én Ludwig Hauk alezredest, Bem tábornok hadsegédét. (forrás: wikipédia)

A Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola diákjai ünnepi műsora a Batthyány téren

Végezetül álljon itt az aradi vértanúk utolsó mondata:

Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt. - Vécsey Károly

Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam. - Török Ignác

A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot. - Schweidel József

Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide. - Poeltenberg Ernő

De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben! Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett. - Nagy-Sándor József

A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját. - Leiningen-Westerburg Károly

Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek. - Lázár Vilmos

A Rege Egyesület ünnepi megemlékezése a Fő téri Szentháromság-szobornál

Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon! És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom! - Láhner György

Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat. - Knézich Károly

Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük. - Kiss Ernő

Tegnap hősök kellettek, ma mártírok... Így parancsolja ezt hazám szolgálata. - Dessewffy Arisztid

Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt. - Damjanich János

Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot. - Aulich Lajos

A jánosházi Batthyány Lajos Általános Iskola diákjai is megemlékeztek az aradi vértanúkról

A hírhez tartozó képgaléria

Új hozzászólás

Korábbi hozzászólások

Kisscsaba 2012.10.05. - 05:53

Minden magyar katonának őrökre példaképei!