Fischer György Képzőművészeti Ösztöndíj: kibővült formában várja a fiatalokat a pályázat

2014.11.06. - 00:30 | vaskarika.hu

Fischer György Képzőművészeti Ösztöndíj: kibővült formában várja a fiatalokat a pályázat

A zalaegerszegi székhelyű ZAZEE Kulturális Egyesület közzétette felhívását a Fischer György Képzőművészeti Ösztöndíj elnyerésére, ami idén már tágabb keretek között - Somogy, Vas, Veszprém és Zala megyékből - várja a fiatal alkotók jelentkezését.

Az idei évben kibővített formában hirdeti meg a ZAZEE Kulturális Egyesület a Fischer György Képzőművészeti Ösztöndíjat. A pályázatra ezentúl nemcsak zalai, hanem Somogy, Vas és Veszprém megyében élő fiatal alkotók jelentkezését is várják.

Újítás továbbá, hogy nemcsak olyan fiatalok indulhatnak a pályázaton, akiket még nem vettek fel valamelyik művészeti, iparművészeti vagy építészeti felsőfokú képzésre, hanem már főiskolára/egyetemre járó, ám még a művészeti önkifejezés eszközeit kereső hallgatók is jelentkezhetnek.

Mint ismert, az egyesület Fischer György szobrászművész emlékére hozta létre egy évvel ezelőtt az ösztöndíjat, az örökösökkel közösen. A támogatáshoz szükséges alap egy jótékonysági kiállítás bevételeiből, és adományokból gyűlt össze.

A pályázat célja az, hogy a középiskolai éveket követően segítség, ösztönözzék a pályájukat kezdő, vagy tanulmányaikat éppen folytató fiatal alkotókat. Az anyagi juttatással az egyesület egyrészt támogatni szeretné a fiatalok felkészülését a felvételi vizsgákhoz, másrészt pedig segítséget kíván nyújtani a már aktív hallgatóknak ahhoz, hogy tanulmányi éveik alatt korszerű, színvonalas munkákat hozhassanak létre.

A 2014/15-ös pályázati időszakban két kategóriában is meghirdetésre kerül az ösztöndíj. Az elsőre azok a zalai, somogyi, vasi és veszprémi érettségivel rendelkező diákok jelentkezhetnek, akik 2015-ben részt vesznek valamelyik művészeti, iparművészeti vagy építészeti egyetem/szak felvételi eljárásán. A második kategóriára pedig azok pályázhatnak, akik a 2014/15-ös tanévben már beiratkoztak valamelyik érintett felsőfokú intézménybe.

A ZAZEE egyesület kategóriánként egy-egy nyertest hirdet ki a szakmai zsűri (Farkas Ferenc szobrászművész, Fischer Bence építész, Fischer Judit festőművész, Frimmel Gyula grafikusművész, Mécs Miklós intermédia-művész, Tóth Norbert képzőművész, Wettstein Tamás, a ZAZEE elnöke) döntése után. Az ösztöndíj értéke 100-100 ezer forint vissza nem térítendő támogatás.

Az egyesület november 5-én hirdeti ki a pályázatot, a beadási határidő november 30. (éjfél). A pályázat részletei és a letölthető adatlap az alábbi weboldalon érhető el.

***

Felhívás

Fischer György Képzőművészeti Ösztöndíj

2014/2015

A ZAZEE Kulturális Egyesület (8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. Adószám: 18969513-1-20) pályázatot hirdet Zala, Somogy, Veszprém és Vas megyében élő fiatal alkotók részére az Egyesület gondozásában működő Fischer György Képzőművészeti Ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja:

A Fischer György Képzőművészeti Ösztöndíj célja, hogy segítse azoknak a fiatal alkotóknak a pályán maradását, akik érettségi vizsga után tervezik, hogy képző- vagy iparművészeti felsőoktatásban, illetve építésznek tanulnak tovább, de középiskolai tanulmányaik befejezését követően még nem tettek sikeres felvételi vizsgát.

Az Ösztöndíj törekvése továbbá, hogy a jelenleg képző- vagy iparművészeti tanulmányaikat folytató, aktív, a művészi önkifejezés eszközeit kereső hallgatók tanulmányait is támogassa.

Az Egyesület a támogatással szeretné segíteni a tehetséges alkotók felvételi felkészülését és művészi fejlődését, valamint szeretne kedvező feltételeket teremteni formanyelvében és tartalmában korszerű, színvonalas művek létrehozására.

Pályázók köre:

A 2014-2015-ös pályázati időszakban két kategóriában kerül meghirdetésre az ösztöndíj.

I. kategória: Minden olyan, a pályázat benyújtásakor Zala, Somogy, Veszprém és Vas megyei állandó lakcímmel rendelkező fiatal pályázhat, aki középiskolai érettségi bizonyítvánnyal rendelkezik, és vállalja, hogy 2015-ben részt vesz valamely hazai vagy külföldi képző-, iparművészeti vagy építész képzéssel foglalkozó felsőfokú intézmény felvételi eljárásán.

II. kategória: Minden olyan, a pályázat benyújtásakor Zala, Somogy, Veszprém és Vas megyei állandó lakcímmel rendelkező diák pályázhat, aki valamely hazai vagy külföldi képző- vagy iparművészeti egyetem vagy főiskola beiratkozott hallgatója a 2014-2015-ös tanévben.

Korábbi ösztöndíjasok is pályázhatnak, amennyiben megfelelnek a mindenkori pályázati felhívás feltételeinek.

Az ösztöndíjban részesülők száma:

Támogatási időszakonként és kategóriánként 1 fő.

Az ösztöndíj összege és időtartama:

A ZAZEE Kulturális Egyesület a nyertes pályázóval/pályázókkal támogatási szerződést köt.

Az ösztöndíj összege minden támogatási időszakban és kategóriában 100.000 Ft/fő vissza nem térítendő támogatás, amit az Egyesület a támogatási szerződés aláírása után 14 napon belül, egy összegben utal a nyertes pályázó(k) által megadott bankszámlaszám(ok)ra. A támogatási időszak: 2014. december 1.-2015. május 31.

Az Egyesület az anyagi támogatáson felül, a támogatási időszak végén beszámoló kamara-kiállítást szervez a nyertes alkotónak a támogatási időszakban készült munkáiból, illetve - igény esetén - folyamatos szakmai konzultációt biztosít rajztanárokkal, képzőművészekkel.

A pályázat tartalmi és formai követelményei:

Az ösztöndíjra a www.finearthotel.hu/fischer.php oldalon található pályázati adatlap kitöltésével, csatolt nyilatkozatok elfogadásával, valamint a pályázó eddigi szakmai munkásságát reprezentáló, 5 db mű (3 évnél nem régebbi festmény, rajz, szobor, installáció stb.) fotójával, és az ösztöndíj időtartamára tervezett alkotói elképzelés maximum 2000 karakteres leírásával (munkaterv) lehet pályázni.

A II. kategóriába benyújtott pályázatoknál további követelmény a hallgatói azonosító szám megadása. (A II. kategória nyertesének meg kell küldenie a 2014/2015-ös tanév őszi szemeszterére vonatkozó iskolalátogatási igazolását másolatban a támogatói szerződés megkötéséig.)

A pályázat kizárólag elektronikus úton nyújtható be 2014. november 30. 24.00 óráig a www.finearthotel.hu/fischer.php oldalon.

Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő után nincsen mód.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben a pályázati feltételeknek nem felel meg, hiányos a mellékelt dokumentáció, az adatlap és a nyilatkozat hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz, illetve ha határidőn túl történik a benyújtása.

A pályázat elbírálása:

A pályázatot az ösztöndíj alapítóinak szakértői zsűrije bírálja el.

A zsűri tagjai: Farkas Ferenc szobrászművész, Fischer Bence építész, Fischer Judit festőművész, Frimmel Gyula grafikusművész, Mécs Miklós intermédia-művész, Tóth Norbert képzőművész, Wettstein Tamás a ZAZEE elnöke.

A döntés ellen fellebbezésnek, jogorvoslatnak helye nincs.

Az értékelés szempontjai:

A pályázó szakmai előélete, a portfólióban bemutatott művek kvalitása, valamint a munkaterv eredetisége, átgondoltsága.

Határidők:

2014. november 5.: A pályázat kihirdetése
2014. november 30. 24.00: A pályázat beküldésének határideje
2014. december 1-12.: A pályázatok elbírálása
2014.
december 14: A nyertes pályázó(k) kihirdetése a www.finearthotel.hu weblapon
2014.
december 15-23.: A támogatási szerződés(ek) megkötése 

A ZAZEE Kulturális Egyesület fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben nem érkezik megfelelő számú és/vagy minőségű pályázat a pályázat beadási határidejének lejártáig, a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, és az eredménytelenség kihirdetését követő két héten belül az ösztöndíjat a feltételek módosításával újra kiírja. Sikertelen második kiírás esetén adott pályázati időszakban nem ítéli oda az ösztöndíjat. 

A pályázattal kapcsolatos további információ:

További információ a fischerosztondij@gmail.com e-mailcímen, illetve a +36303548737-es telefonszámon kérhető. 

Zalaegerszeg, 2014. november 5.

Új hozzászólás